Poslední aktualizace :
26/09/2023
Odkazy   Odkazy 4698  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Autor : Ayari G, D'Huart E, Vigneron J, Demoré B.
Titul : Y-site compatibility of intravenous medications commonly used in intensive care units : laboratory tests on 75 mixtures involving nine main drugs.
Référence : Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2022

Úroveň důkazu : 
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Jiné metody : 
Komentáře : 
Nehodnoceno: výzkum samotné kompatibility

Seznamy
InjekceAcetylsalicylic acid lysinate Analgetikum
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceHydrocortisone sodium succinate 2 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceInsulin 1 UI/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceMagnesium sulfate 6 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceNefopam 0,08 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekcePhytomenadione 0,2 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekcePotassium chloride 1340 mEq/l + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceThiamine hydrochloride 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceAmiodarone hydrochloride Antiarytmikum
Kompatibilní 3 mg/ml + InjekceBumetanide 0,2 mg/ml + GlukÛza 5%
Nekompatibilní 3 mg/ml + InjekceCefazolin sodium 40 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 9 mg/ml + InjekceCefotaxime sodium 40 mg/ml + GlukÛza 5%
Nekompatibilní 18 mg/ml + InjekceFurosemide 5 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 9 mg/ml + InjekceHydrocortisone sodium succinate 2 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 6 mg/ml + InjekceInsulin 1 UI/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 3 mg/ml + InjekceLevofloxacine 5 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 9 mg/ml + InjekceMagnesium sulfate 1,5 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 9 mg/ml + InjekceNefopam 0,16 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 18 mg/ml + InjekceParacetamol 10 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 3 mg/ml + InjekcePotassium chloride 1340 mEq/l + GlukÛza 5%
Kompatibilní 3 mg/ml + InjekceThiamine hydrochloride 2 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 9 mg/ml + InjekceVancomycin hydrochloride 31,3 mg/ml + GlukÛza 5%
InjekceAtenolol Beta-blokátor
Nekompatibilní 0,1 mg/ml + InjekceCiclosporin 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,1 mg/ml + InjekceMethylprednisolone sodium succinate 0,2 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 0,1 mg/ml + InjekceMetronidazole 5 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 0,1 mg/ml + InjekceMycophenolate mofetil 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,1 mg/ml + InjekceThiamine hydrochloride 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,1 mg/ml + InjekceUrapidil 5 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceBumetanide Diuretikum
Kompatibilní 0,2 mg/ml + InjekceAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + GlukÛza 5%
InjekceCalcium chloride Elektrolyt
Kompatibilní 2 mg/ml + InjekceNefopam 0,8 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceCefazolin sodium Antibiotikum
Nekompatibilní 40 mg/ml + InjekceAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + GlukÛza 5%
InjekceCefotaxime sodium Antibiotikum
Kompatibilní 40 mg/ml + InjekceAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + GlukÛza 5%
Nekompatibilní 40 mg/ml + InjekceNefopam 0,16 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceCiclosporin Imunosupresivum
Nekompatibilní 10 mg/ml + InjekceAtenolol 0,1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceClonidine hydrochloride Antihypertenzivum
Nekompatibilní 0,0125 mg/ml + InjekceMethylprednisolone sodium succinate 0,2 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,0125 mg/ml + InjekceMycophenolate mofetil 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,0125 mg/ml + InjekceThiamine hydrochloride 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,0125 mg/ml + InjekceUrapidil 5 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceFurosemide Diuretikum
Nekompatibilní 5 mg/ml + InjekceAmiodarone hydrochloride 18 mg/ml + GlukÛza 5%
Nekompatibilní 10 mg/ml + InjekceMagnesium sulfate 6 mg/ml
Nekompatibilní 10 mg/ml + InjekceNefopam 1,7 mg/ml
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceParacetamol 10 mg/ml
Nekompatibilní 10 mg/ml + InjekceSpiramycine adipate 60 MUI/ml
InjekceHeparin sodium Antikoagulans
Nekompatibilní 208,3 UI/ml + InjekceLevetiracetam 15 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 208,3 UI/ml + InjekceMidazolam hydrochloride 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 208,3 UI/ml + InjekceNefopam 1,7 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 208,3 UI/ml + InjekceParacetamol 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceHydrocortisone sodium succinate Antiflogistikum
Kompatibilní 2 mg/ml + InjekceAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 2 mg/ml + InjekceAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 2 mg/ml + InjekceNefopam 0,16 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceInsulin Látka snižující glukózu
Kompatibilní 1 UI/ml + InjekceAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 1 UI/ml + InjekceAmiodarone hydrochloride 6 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 1 UI/ml + InjekceIsosorbide dinitrate 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 1 UI/ml + InjekceNefopam 0,16 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 1 UI/ml + InjekcePantoprazole sodium 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 1 UI/ml + InjekceParacetamol 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 1 UI/ml + InjekcePhloroglucinol 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 1 UI/ml + InjekceRemifentanil hydrochloride 100 µg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceIsosorbide dinitrate Vasodilatans
Kompatibilní 1 mg/ml + InjekceInsulin 1 UI/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 1 mg/ml + InjekceNefopam 0,16 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceLevetiracetam Antiepileptikum
Nekompatibilní 15 mg/ml + InjekceHeparin sodium 208,3 UI/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceLevofloxacine Antibiotikum
Kompatibilní 5 mg/ml + InjekceAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + GlukÛza 5%
InjekceMagnesium sulfate Elektrolyt
Kompatibilní 6 mg/ml + InjekceAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 1,5 mg/ml + InjekceAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + GlukÛza 5%
Nekompatibilní 6 mg/ml + InjekceFurosemide 10 mg/ml
Kompatibilní 3>>4,5 mg/ml + InjekceNefopam 0,16 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceMethylprednisolone sodium succinate Antiflogistikum
Kompatibilní 0,2 mg/ml + InjekceAtenolol 0,1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 0,2 mg/ml + InjekceClonidine hydrochloride 0,0125 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceMetronidazole Antiparazitikum
Nekompatibilní 5 mg/ml + InjekceAtenolol 0,1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceMidazolam hydrochloride Anxiolytikum
Nekompatibilní 1 mg/ml + InjekceHeparin sodium 208,3 UI/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceMycophenolate mofetil Imunosupresivum
Nekompatibilní 10 mg/ml + InjekceAtenolol 0,1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceClonidine hydrochloride 0,0125 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceNefopam Analgetikum
Kompatibilní 0,08 mg/ml + InjekceAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,16 mg/ml + InjekceAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 0,8 mg/ml + InjekceCalcium chloride 2 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 0,16 mg/ml + InjekceCefotaxime sodium 40 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 1,7 mg/ml + InjekceFurosemide 10 mg/ml
Nekompatibilní 1,7 mg/ml + InjekceHeparin sodium 208,3 UI/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,16 mg/ml + InjekceHydrocortisone sodium succinate 2 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,16 mg/ml + InjekceInsulin 1 UI/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,16 mg/ml + InjekceIsosorbide dinitrate 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,16 mg/ml + InjekceMagnesium sulfate 3>>4,5 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,16 mg/ml + InjekceNicardipine hydrochloride 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,16 mg/ml + InjekcePyridoxine hydrochloride 0,5 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,16 mg/ml + InjekceThiamine hydrochloride 0,5 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,16 mg/ml + InjekceTramadol hydrochloride 6,3 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceNicardipine hydrochloride Vasodilatans
Kompatibilní 1 mg/ml + InjekceNefopam 0,16 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekcePantoprazole sodium Inhibitor protonovÈ pumpy
Nekompatibilní 1 mg/ml + InjekceInsulin 1 UI/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 4 mg/ml + InjekceParacetamol 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 4 mg/ml + InjekcePhloroglucinol 0,4 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 4 mg/ml + InjekcePhytomenadione 0,2 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 4 mg/ml + InjekcePyridoxine hydrochloride 0,0025 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 4 mg/ml + InjekceThiamine hydrochloride 1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceParacetamol Analgetikum
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceAmiodarone hydrochloride 18 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceFurosemide 10 mg/ml
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceHeparin sodium 208,3 UI/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceInsulin 1 UI/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 10 mg/ml + InjekcePantoprazole sodium 4 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekcePhloroglucinol  antispazmodický
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceInsulin 1 UI/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 0,4 mg/ml + InjekcePantoprazole sodium 4 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekcePhytomenadione Vitamin
Kompatibilní 0,2 mg/ml + InjekceAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 0,2 mg/ml + InjekcePantoprazole sodium 4 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekcePotassium chloride Elektrolyt
Kompatibilní 1340 mEq/l + InjekceAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 1340 mEq/l + InjekceAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + GlukÛza 5%
InjekcePyridoxine hydrochloride Vitamin
Kompatibilní 0,5 mg/ml + InjekceNefopam 0,16 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 0,0025 mg/ml + InjekcePantoprazole sodium 4 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceRemifentanil hydrochloride Analgetikum
Nekompatibilní 100 µg/ml + InjekceInsulin 1 UI/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceSpiramycine adipate Antibiotikum
Nekompatibilní 60 MUI/ml + InjekceFurosemide 10 mg/ml
InjekceThiamine hydrochloride Vitamin
Kompatibilní 1 mg/ml + InjekceAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 2 mg/ml + InjekceAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + GlukÛza 5%
Kompatibilní 1 mg/ml + InjekceAtenolol 0,1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 1 mg/ml + InjekceClonidine hydrochloride 0,0125 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 0,5 mg/ml + InjekceNefopam 0,16 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Nekompatibilní 1 mg/ml + InjekcePantoprazole sodium 4 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceTramadol hydrochloride Analgetikum
Kompatibilní 6,3 mg/ml + InjekceNefopam 0,16 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceUrapidil Antihypertenzivum
Kompatibilní 5 mg/ml + InjekceAtenolol 0,1 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
Kompatibilní 5 mg/ml + InjekceClonidine hydrochloride 0,0125 mg/ml + Chlorid sodný 0,9%
InjekceVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Kompatibilní 31,3 mg/ml + InjekceAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + GlukÛza 5%

  Mentions Légales