Последно актуализиране :
25/11/2023
Библиография   Библиография 4698  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Автори : Ayari G, D'Huart E, Vigneron J, Demoré B.
Заглавие : Y-site compatibility of intravenous medications commonly used in intensive care units : laboratory tests on 75 mixtures involving nine main drugs.
Референция : Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2022

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 
Не е класиран: само проучване за съвместимост

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAcetylsalicylic acid lysinate Аналгетик
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHydrocortisone sodium succinate 2 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенInsulin 1 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMagnesium sulfate 6 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 0,08 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPhytomenadione 0,2 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPotassium chloride 1340 mEq/l + Sodium chloride 0,9%
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенThiamine hydrochloride 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride Антиаритмик
съвместим 3 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBumetanide 0,2 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 3 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium 40 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 9 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefotaxime sodium 40 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 18 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFurosemide 5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 9 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHydrocortisone sodium succinate 2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 6 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенInsulin 1 UI/ml + Glucose 5%
съвместим 3 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLevofloxacine 5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 9 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMagnesium sulfate 1,5 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 9 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 0,16 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 18 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенParacetamol 10 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 3 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPotassium chloride 1340 mEq/l + Glucose 5%
съвместим 3 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенThiamine hydrochloride 2 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 9 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенVancomycin hydrochloride 31,3 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенAtenolol Бета-блокер
Несъвместим 0,1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCiclosporin 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMethylprednisolone sodium succinate 0,2 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 0,1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMetronidazole 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 0,1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMycophenolate mofetil 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенThiamine hydrochloride 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенUrapidil 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенBumetanide Диуретик
съвместим 0,2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCalcium chloride Електролитен
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 0,8 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенCefotaxime sodium Антибиотик
съвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 40 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 0,16 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенCiclosporin Имунопотискащ
Несъвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAtenolol 0,1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенClonidine hydrochloride Антихипертензивно средство
Несъвместим 0,0125 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMethylprednisolone sodium succinate 0,2 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,0125 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMycophenolate mofetil 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,0125 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенThiamine hydrochloride 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,0125 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенUrapidil 5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенFurosemide Диуретик
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 18 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMagnesium sulfate 6 mg/ml
Несъвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 1,7 mg/ml
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенParacetamol 10 mg/ml
Несъвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенSpiramycine adipate 60 MUI/ml
Инжекция/ИнжекционенHeparin sodium Антикоагулант
Несъвместим 208,3 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенLevetiracetam 15 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 208,3 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенMidazolam hydrochloride 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 208,3 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 1,7 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 208,3 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенParacetamol 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенHydrocortisone sodium succinate Противовъзпалително средство
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 0,16 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенInsulin Хипогликемичен агент
съвместим 1 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 1 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 6 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 1 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенIsosorbide dinitrate 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 1 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 0,16 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 1 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенPantoprazole sodium 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 1 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенParacetamol 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 1 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенPhloroglucinol 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 1 UI/ml + Инжекция/ИнжекционенRemifentanil hydrochloride 100 µg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенIsosorbide dinitrate Вазодилататор
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенInsulin 1 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 0,16 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенLevetiracetam Антиепилептик
Несъвместим 15 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHeparin sodium 208,3 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенLevofloxacine Антибиотик
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенMagnesium sulfate Електролитен
съвместим 6 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 1,5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + Glucose 5%
Несъвместим 6 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFurosemide 10 mg/ml
съвместим 3>>4,5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 0,16 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенMethylprednisolone sodium succinate Противовъзпалително средство
съвместим 0,2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAtenolol 0,1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 0,2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенClonidine hydrochloride 0,0125 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенMetronidazole Противопаразитно средство
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAtenolol 0,1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенMidazolam hydrochloride Анксиолитик
Несъвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHeparin sodium 208,3 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенMycophenolate mofetil Имунопотискащ
Несъвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAtenolol 0,1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенClonidine hydrochloride 0,0125 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенNefopam Аналгетик
съвместим 0,08 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,16 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 0,8 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCalcium chloride 2 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 0,16 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefotaxime sodium 40 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 1,7 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFurosemide 10 mg/ml
Несъвместим 1,7 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHeparin sodium 208,3 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,16 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHydrocortisone sodium succinate 2 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,16 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенInsulin 1 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,16 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенIsosorbide dinitrate 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,16 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенMagnesium sulfate 3>>4,5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,16 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNicardipine hydrochloride 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,16 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPyridoxine hydrochloride 0,5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,16 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенThiamine hydrochloride 0,5 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,16 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенTramadol hydrochloride 6,3 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенNicardipine hydrochloride Вазодилататор
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 0,16 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенPantoprazole sodium Инхибитор на протонната помпа
Несъвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенInsulin 1 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенParacetamol 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPhloroglucinol 0,4 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPhytomenadione 0,2 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPyridoxine hydrochloride 0,0025 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенThiamine hydrochloride 1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенParacetamol Аналгетик
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 18 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенFurosemide 10 mg/ml
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенHeparin sodium 208,3 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенInsulin 1 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPantoprazole sodium 4 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенPhloroglucinol  спазмолитично
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенInsulin 1 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 0,4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPantoprazole sodium 4 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенPhytomenadione Витамин
съвместим 0,2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 0,2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPantoprazole sodium 4 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенPotassium chloride Електролитен
съвместим 1340 mEq/l + Инжекция/ИнжекционенAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 1340 mEq/l + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + Glucose 5%
Инжекция/ИнжекционенPyridoxine hydrochloride Витамин
съвместим 0,5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 0,16 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 0,0025 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPantoprazole sodium 4 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенRemifentanil hydrochloride Аналгетик
Несъвместим 100 µg/ml + Инжекция/ИнжекционенInsulin 1 UI/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенSpiramycine adipate Антибиотик
Несъвместим 60 MUI/ml + Инжекция/ИнжекционенFurosemide 10 mg/ml
Инжекция/ИнжекционенThiamine hydrochloride Витамин
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + Glucose 5%
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAtenolol 0,1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенClonidine hydrochloride 0,0125 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 0,5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 0,16 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим 1 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенPantoprazole sodium 4 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенTramadol hydrochloride Аналгетик
съвместим 6,3 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенNefopam 0,16 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенUrapidil Антихипертензивно средство
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAtenolol 0,1 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
съвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенClonidine hydrochloride 0,0125 mg/ml + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенVancomycin hydrochloride Антибиотик
съвместим 31,3 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + Glucose 5%

  Mentions Légales