Siste oppdatering :
23/11/2022
Referanser   Referanser 4698  
Type : Journal

Forskerteamet : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Forfattere : Ayari G, D'Huart E, Vigneron J, Demoré B.
Tittel : Y-site compatibility of intravenous medications commonly used in intensive care units : laboratory tests on 75 mixtures involving nine main drugs.
Nummer : Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 2022

Nivå of Evidence : 
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 
Ikke vurdert: kun kompatibilitetsstudie

Lister
InjeksjonAcetylsalicylic acid lysinate Analgetika
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonHydrocortisone sodium succinate 2 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonInsulin 1 UI/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonMagnesium sulfate 6 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonNefopam 0,08 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonPhytomenadione 0,2 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonPotassium chloride 1340 mEq/l + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonThiamine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonAmiodarone hydrochloride Antiarytmika
Kompatibel 3 mg/ml + InjeksjonBumetanide 0,2 mg/ml + Glukose 5 %
Uforenlig 3 mg/ml + InjeksjonCefazolin sodium 40 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 9 mg/ml + InjeksjonCefotaxime sodium 40 mg/ml + Glukose 5 %
Uforenlig 18 mg/ml + InjeksjonFurosemide 5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 9 mg/ml + InjeksjonHydrocortisone sodium succinate 2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 6 mg/ml + InjeksjonInsulin 1 UI/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 3 mg/ml + InjeksjonLevofloxacine 5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 9 mg/ml + InjeksjonMagnesium sulfate 1,5 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 9 mg/ml + InjeksjonNefopam 0,16 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 18 mg/ml + InjeksjonParacetamol 10 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 3 mg/ml + InjeksjonPotassium chloride 1340 mEq/l + Glukose 5 %
Kompatibel 3 mg/ml + InjeksjonThiamine hydrochloride 2 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 9 mg/ml + InjeksjonVancomycin hydrochloride 31,3 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonAtenolol Betablokker
Uforenlig 0,1 mg/ml + InjeksjonCiclosporin 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,1 mg/ml + InjeksjonMethylprednisolone sodium succinate 0,2 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 0,1 mg/ml + InjeksjonMetronidazole 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 0,1 mg/ml + InjeksjonMycophenolate mofetil 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,1 mg/ml + InjeksjonThiamine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,1 mg/ml + InjeksjonUrapidil 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonBumetanide Diuretika
Kompatibel 0,2 mg/ml + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCalcium chloride Elektrolytt
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonNefopam 0,8 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonCefazolin sodium Antibiotika
Uforenlig 40 mg/ml + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonCefotaxime sodium Antibiotika
Kompatibel 40 mg/ml + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + Glukose 5 %
Uforenlig 40 mg/ml + InjeksjonNefopam 0,16 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonCiclosporin Immunosuppressiva
Uforenlig 10 mg/ml + InjeksjonAtenolol 0,1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonClonidine hydrochloride Antihypertensiva
Uforenlig 0,0125 mg/ml + InjeksjonMethylprednisolone sodium succinate 0,2 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,0125 mg/ml + InjeksjonMycophenolate mofetil 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,0125 mg/ml + InjeksjonThiamine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,0125 mg/ml + InjeksjonUrapidil 5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonFurosemide Diuretika
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 18 mg/ml + Glukose 5 %
Uforenlig 10 mg/ml + InjeksjonMagnesium sulfate 6 mg/ml
Uforenlig 10 mg/ml + InjeksjonNefopam 1,7 mg/ml
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonParacetamol 10 mg/ml
Uforenlig 10 mg/ml + InjeksjonSpiramycine adipate 60 MUI/ml
InjeksjonHeparin sodium Antikoagulantia
Uforenlig 208,3 UI/ml + InjeksjonLevetiracetam 15 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 208,3 UI/ml + InjeksjonMidazolam hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 208,3 UI/ml + InjeksjonNefopam 1,7 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 208,3 UI/ml + InjeksjonParacetamol 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonHydrocortisone sodium succinate Antiinflammatorisk
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonNefopam 0,16 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonInsulin Glukosesenkende
Kompatibel 1 UI/ml + InjeksjonAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 1 UI/ml + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 6 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 1 UI/ml + InjeksjonIsosorbide dinitrate 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 1 UI/ml + InjeksjonNefopam 0,16 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 1 UI/ml + InjeksjonPantoprazole sodium 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 1 UI/ml + InjeksjonParacetamol 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 1 UI/ml + InjeksjonPhloroglucinol 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 1 UI/ml + InjeksjonRemifentanil hydrochloride 100 µg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonIsosorbide dinitrate Vasodilatator
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonInsulin 1 UI/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonNefopam 0,16 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonLevetiracetam Antiepileptika
Uforenlig 15 mg/ml + InjeksjonHeparin sodium 208,3 UI/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonLevofloxacine Antibiotika
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonMagnesium sulfate Elektrolytt
Kompatibel 6 mg/ml + InjeksjonAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 1,5 mg/ml + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + Glukose 5 %
Uforenlig 6 mg/ml + InjeksjonFurosemide 10 mg/ml
Kompatibel 3>>4,5 mg/ml + InjeksjonNefopam 0,16 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonMethylprednisolone sodium succinate Antiinflammatorisk
Kompatibel 0,2 mg/ml + InjeksjonAtenolol 0,1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 0,2 mg/ml + InjeksjonClonidine hydrochloride 0,0125 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonMetronidazole Antiparasittmiddel
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonAtenolol 0,1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonMidazolam hydrochloride Anxiolytika
Uforenlig 1 mg/ml + InjeksjonHeparin sodium 208,3 UI/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonMycophenolate mofetil Immunosuppressiva
Uforenlig 10 mg/ml + InjeksjonAtenolol 0,1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonClonidine hydrochloride 0,0125 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonNefopam Analgetika
Kompatibel 0,08 mg/ml + InjeksjonAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,16 mg/ml + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 0,8 mg/ml + InjeksjonCalcium chloride 2 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 0,16 mg/ml + InjeksjonCefotaxime sodium 40 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 1,7 mg/ml + InjeksjonFurosemide 10 mg/ml
Uforenlig 1,7 mg/ml + InjeksjonHeparin sodium 208,3 UI/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,16 mg/ml + InjeksjonHydrocortisone sodium succinate 2 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,16 mg/ml + InjeksjonInsulin 1 UI/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,16 mg/ml + InjeksjonIsosorbide dinitrate 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,16 mg/ml + InjeksjonMagnesium sulfate 3>>4,5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,16 mg/ml + InjeksjonNicardipine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,16 mg/ml + InjeksjonPyridoxine hydrochloride 0,5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,16 mg/ml + InjeksjonThiamine hydrochloride 0,5 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,16 mg/ml + InjeksjonTramadol hydrochloride 6,3 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonNicardipine hydrochloride Vasodilatator
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonNefopam 0,16 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonPantoprazole sodium Protonpumpehemmer
Uforenlig 1 mg/ml + InjeksjonInsulin 1 UI/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 4 mg/ml + InjeksjonParacetamol 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 4 mg/ml + InjeksjonPhloroglucinol 0,4 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 4 mg/ml + InjeksjonPhytomenadione 0,2 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 4 mg/ml + InjeksjonPyridoxine hydrochloride 0,0025 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 4 mg/ml + InjeksjonThiamine hydrochloride 1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonParacetamol Analgetika
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 18 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonFurosemide 10 mg/ml
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonHeparin sodium 208,3 UI/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonInsulin 1 UI/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 10 mg/ml + InjeksjonPantoprazole sodium 4 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonPhloroglucinol  krampeløsende
Kompatibel 10 mg/ml + InjeksjonInsulin 1 UI/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 0,4 mg/ml + InjeksjonPantoprazole sodium 4 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonPhytomenadione Vitamin
Kompatibel 0,2 mg/ml + InjeksjonAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 0,2 mg/ml + InjeksjonPantoprazole sodium 4 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonPotassium chloride Elektrolytt
Kompatibel 1340 mEq/l + InjeksjonAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 1340 mEq/l + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + Glukose 5 %
InjeksjonPyridoxine hydrochloride Vitamin
Kompatibel 0,5 mg/ml + InjeksjonNefopam 0,16 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 0,0025 mg/ml + InjeksjonPantoprazole sodium 4 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonRemifentanil hydrochloride Analgetika
Uforenlig 100 µg/ml + InjeksjonInsulin 1 UI/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonSpiramycine adipate Antibiotika
Uforenlig 60 MUI/ml + InjeksjonFurosemide 10 mg/ml
InjeksjonThiamine hydrochloride Vitamin
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonAcetylsalicylic acid lysinate 10 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 3 mg/ml + Glukose 5 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonAtenolol 0,1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 1 mg/ml + InjeksjonClonidine hydrochloride 0,0125 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 0,5 mg/ml + InjeksjonNefopam 0,16 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Uforenlig 1 mg/ml + InjeksjonPantoprazole sodium 4 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonTramadol hydrochloride Analgetika
Kompatibel 6,3 mg/ml + InjeksjonNefopam 0,16 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonUrapidil Antihypertensiva
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonAtenolol 0,1 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
Kompatibel 5 mg/ml + InjeksjonClonidine hydrochloride 0,0125 mg/ml + Natriumklorid 0,9 %
InjeksjonVancomycin hydrochloride Antibiotika
Kompatibel 31,3 mg/ml + InjeksjonAmiodarone hydrochloride 9 mg/ml + Glukose 5 %

  Mentions Légales