Ostatnia aktualizacja :
04/08/2022
   InfoStab  

Informacje prawne.

INiniejsza strona internetowa jest własnością stowarzyszenia INFOSTAB (patrz ustawa o stowarzyszeniach z 1901 roku), którego siedziba mieści się pod adresem: 11, street Jacques Gruber, 54180 Heillecourt –Francja.

 Informacje znajdujące się na niniejszej stronie podlegają prawu francuskiemu, podawane są bez jakiejkolwiek gwarancji formalnej lub domyślnej. Informacje te mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Nie są one wiążące oraz mogą podlegać modyfikacjom bez uprzedzenia.

  Cała zawartość niniejszej strony internetowej (włączając strony, skrypty, ikony, obrazy oraz dźwięki) stanowi wyłączną własność INFOSTAB.  Zabrania się kopiowania lub powielania niniejszej strony w całości lub części (tekstów, dźwięków lub obrazów). Niezastosowanie się do niniejszego zakazu stanowi wykroczenie i może skutkować pociągnięciem sprawcy do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Odwiedzając niniejszą stronę internetową, użytkownik potwierdza możliwość zapoznania się z powyższym ostrzeżeniem.

  INFOSTAB nie ponosi odpowiedzialności za zawartość niniejszej strony internetowej ani za zawartość żadnej ze stron, do których niniejsza strona może odsyłać. Umieszczone na stronie INFOSTAB odnośniki do innych stron firmowych i/lub stron prywatnych oraz do wszelkich zasobów dostępnych w Internecie nie mogą skutkować pociągnięciem INFOSTAB do jakiejkolwiek odpowiedzialności.  Użytkownik niniejszej strony internetowej przyjmuje do wiadomości, że INFOSTAB w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za szkody (określone i nieokreślone, bezpośrednie lub pośrednie, materialne, niematerialne lub szczególne) wynikające zwłaszcza z korzystania z porad i/lub korzystania z niniejszej strony internetowej lub innych zależnych od niej stron internetowych.

 Ponadto INFOSTAB nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie informacji tekstowych, dźwiękowych lub graficznych znajdujących się na wspomnianych wyżej stronach, a w szczególności za finansowe lub handlowe straty, straty programów lub danych w systemach informacji i innych.Copyright 2006 © INFOSTAB
 


  Mentions Légales