Pēdējā atjaunošana :
04/08/2022
   InfoStab  

Juridiskā informācija.
 
Šī interneta saite ir INFOSTAB īpašums, pēc biedrību likuma 1901, kura reģistrētais birojs atrodas Žaka Grūbera ielā 11, 54180 Heilkurtā, Francijā.
 
Informācija, kas atrodama šajā interneta saitē ir pakļauta Francijas likumdošanai un tā ir "tāda kā ir", turklāt bez jebkāda nodrošinājuma - gan izteiktā gan neizteiktā veidā. Šīs informācijas saturā var būt gan formālas neprecizitātes, gan tipogrāfiskas kļūmes. Tās nav līgumiskas un var tikt pārveidotas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Visam šīs interneta saites saturam - lapām, rakstiem, svētbildēm, attēliem vai skaņām ir izņemumtiesības, kas pieder INFOSTAB. Šīs saites atveidošana, kā arī pārstāvība gan kopumā, gan pa daļām (teksts, skaņas, attēli) ir pilnībā aizliegta. Par šī aizlieguma neievērošanu ir paredzēta gan civil, gan kriminālatbildība.
Izmantojot šo Interneta saiti, tās lietotājs atzīst, ka ir iepazinies ar šo brīdinājumu.
INFOSTAB neuzņemas atbildību par citu saišu saturu, kurām Jums ir pieeja caur šo Interneta saiti.  Tāpat INFOSTAB neuzņemas atbildību par nenosacītiem vai nosacītiem, tiešiem vai netiešiem, materiāliem vai nemateriāliem zaudējumiem, kas var rasties izmantojot gan šo, gan citas ar to saistītās interneta saites.
Turklāt, INFOSTAB neuzņemas atbildību par informāciju - ne teksta, ne skaņas, ne redzamo, kas atrodama šai interneta saitē, kā arī ar to iespējami saistītiem gan finansiāliem, gan komerciāliem zaudējumiem, datu vai programmu pazušanu, kā arī citiem līdzīgiem iespējamiem gadījumiem.
Saskaņā ar 1978. g 6. janvārī izdoto likumu par datu apstrādi, faili un brīvība, šī Interneta saite ir bijusi Datu Apstrādes Nacionālās komisijas un Brīvību (CNIL ang. v.) deklarācijas priekšmets.
 


  Mentions Légales