Laatste update :
28/02/2024
   InfoStab  

Juridische informatie
 
Deze internetsite is eigendom van INFOSTAB, statutair gevestigd aan de Rue Jacques Gruber 11, 54180 Heillecourt, Frankrijk
 
Op de informatie die in deze site is opgenomen is de Franse wet van toepassing. De informatie wordt ter beschikking gesteld in de vorm waarin zij wordt getoond, zonder enige garantie, noch expliciet, noch stilzwijgend. Er kunnen technische onvolkomenheden of typografische fouten in voorkomen. De inhoud kan zonder aankondiging worden gewijzigd.
 
De complete inhoud van de site (content, webpagina's, scripts, pictogrammen, beelden en geluid) is het exclusieve eigendom van INFOSTAB. Overname, het kopiëren of het afbeelden van de site of van delen daarvan (tekst, geluid of beelden) of pogingen daartoe zijn niet toegestaan. Het overtreden van dit verbod betekent een inbreuk op het auteursrecht die kan leiden tot juridische vervolging.
 
Door het gebruik van deze site verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft kunnen nemen van deze waarschuwing.
 
INFOSTAB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welke site dan ook waarnaar wordt verwezen vanaf de site van INFOSTAB.
 
INFOSTAB draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van links die op de website van INFOSTAB staan en de webpages waarnaar verwezen wordt.
 
Uitdrukkelijk wordt vermeld dat INFOSTAB in geen enkel geval aansprakelijk kan worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect, materieel of immaterieel, het gevolg zou zijn van het raadplegen en/of het gebruik van deze website of andere sites die daarvan afhankelijk zijn.
 
Verder aanvaardt INFOSTAB geen aansprakelijkheid voor het gebruik van informatie of andere gegevens (tekst, geluid of beeld) die op andere sites kunnen worden verzameld. Dat geldt met name voor financiële en commerciële schade en het verlies van programma's of gegevens in enig automatiseringssysteem.
 
De wijze waarop deze website omgaat met de bewerking en opslag van persoonlijke gegevens is in overeenstemming met de Franse wetgeving op het gebied van de privacy.


  Mentions Légales