Poslední aktualizace :
04/08/2022
   InfoStab  

Legali informacija
 
Šis internetinis tinklalapis yra INFOSTAB nuosavybė, 1901 m. asociacijų įstatymas, buveinė yra Jacques Gruber gatvėje, Nr. 11, 54180 Heillecourt, Prancūzija
 
Šiame tinklalapyje esanti informacija atitinka Prancūzijos įstatymus ir yra pateikiama « tokia kokia yra» be jokios garantijos, kad ji aiški ar suprantama. Ši informacija gali turėti techninių netikslumų arba tipografinių klaidų. Ji nėra užfiksuota sutartyje ir gali būti keičiama be išankstinių perspėjimų.
 
Šio tinklalapio turinys, puslapiai, skriptai, ikonėlės, paveiksliukai ar garsai yra išimtinė INFOSTAB nuosavybė. Bet kokie šio tinklalapio ar jo dalies (tekstai, garsai ar paveikslėliai)              kūrimas, reprodukcija ar reprezentacija, yra uždrausti. Šio draudimo nepaisymas yra įstatymo pažeidimas, galintis užtraukti įstatymo pažeidėjui civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.
 
Naudodamasis šiuo tinklalapiu, lankytojas sutinka, kad turėjo galimybę susipažinti su šiuo įspėjimu.                 
 
INFOSTAB nėra atsakingas už bet kurio kito tinklalapio turinį, į kurį jūs galėjote pakliūti per šį tinklalapį. Už nuorodų sistemą, veikiančią INFOSTAB tinklalapyje ir nukreipiančią į kitus tinklalapius ir/ar į asmeninius puslapius ir apskritai į visus esančius šaltinius internete,    INFOSTAB neatsako.
 
Šio tinklalapio vartotojas gerai supranta, kad jokiu atveju INFOSTAB negali būti laikomas atsakingu už be kokią žalą, tiesioginę ar netiesioginę, materialinę ar nematerialią, ar specifinę, dažniausiai atsirandančią ieškant informacijos ir/ar naudojantis šiuo tinklalapiu ar kitais su juo susijusiais tinklalapiais.
 
Be to, INFOSTAB negali būti laikomas atsakingu už tekstinės, garsinės ar vaizdinės informacijos panaudojimą, kuri ten galėtų būti patalpinta, o ypač už finansinę žalą ar komercinius nuostolius, už programų ar duomenų praradimą savo ar kurioje nors kitoje informacinėje sistemoje.
 
Pagal 1978 metų sausio 6 d. įstatymą, susijusį su informatika, rinkmenomis ir susijusiomis laisvėmis, šis interneto tinklalapis buvo dėmesio centras Nacionalinės informatikos ir laisvių komisijos deklaracijoje.
 
Autoriaus teisės 2006 © INFOSTAB


  Mentions Légales