Viimeisin päivitys :
04/08/2022
   InfoStab  

Oikeudelliset tiedot.

 Tämä Internet-sivusto in INFOSTABin omaisuutta vuoden 1901 yhdistyslain nojalla. Rekisteröidyn toimipaikan osoite on: 11, street Jacques Gruber, 54180 Heillecourt – Ranska.


 Tällä sivustolla olevat tiedot ovat Ranskan lain alaisia ja ne annetaan ”sellaisina, kuin ne ovat”, ilman mitään, eksplisiittisiä tai konkludenttisia, takuita. Näissä tiedoissa voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Ne eivät ole sopimusperusteisia ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.


  Kaikki tämän sivuston sisältö, sivut, kirjoitukset, ikonit, kuvat ja äänet, ovat INFOSTABin yksinomaista omaisuutta. Tämän sivuston käyttö, kopiointi tai jäljentäminen, kokonaisuudessaan tai osittain (tekstit, äänet tai kuvat), on kielletty.   Kiellon noudattamatta jättäminen katsotaan luvattomaksi käytöksi, jolloin oikeudenloukkaaja voi joutua siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Sivuston käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä myöntää voineensa ottaa tämän varoituksen huomioon.

  INFOSTAB ei ole vastuussa minkään muun sivuston sisällöstä, johon voi olla pääsy tältä sivustolta. INFOSTAB-sivustolla olevat, muille sivustoille ja/tai henkilökohtaisille sivuille johtavat linkit, tai yleisesti mihin tahansa Internetissä saatavilla olevaan aineistoon johtavat linkit, eivät ole INFOSTABin vastuulla.  Tämän sivuston käyttäjän on huomattava erityisesti, että INFOSTAB ei ole missään tapauksessa vastuussa määritetystä tai määrittämättömästä, suorasta tai epäsuorasta, materiaalisesta tai immateriaalisesta vahingosta, eikä erityisestä, tämän sivuston tai muiden sen alaisten sivustojen tarkastelusta ja/tai käytöstä aiheutuvasta vahingosta.

 INFOSTAB ei myöskään ole vastuunalainen sivustolta saatujen tekstien, äänen tai kuvien käytöstä, eikä taloudellisesta tai kaupallisesta tappiosta ja ohjelmien tai datan menettämisestä sen omassa tai jossakin toisessa tietojärjestelmässä.

 Tiedonkäsittelyä, tiedostoja ja oikeuksia koskevan lain mukaisesti, joka annettiin 6. tammikuuta 1978, tästä web-sivustosta on ilmoitettu Ranskan tietosuojaviranomaiselle (Data-processing National Commission and Freedoms (CNIL)).

Copyright 2006 © INFOSTAB


  Mentions Légales