Siste oppdatering :
04/08/2022
   InfoStab  

Juridisk informasjon.

 Denne siden eies i sin helhet av INFOSTAB, forening lov 1901, hvis registrerte kontoradresse er: 11, street Jacques Gruber, 54180 Heillecourt, Frankrike.

 Informasjonen på denne siden er underlagt fransk lov og er med forbehold "akkurat slik den er" uten noen som helst garanti, heller ikke eksplisitt eller underforstått. Denne informasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter og trykkfeil. Den er ikke avtalefestet og vil kunne modifiseres uten varsel.

  Alt innhold, sider, manuskript, ikoner, bilder og lyd på denne siden eies i sin helhet av INFOSTAB. Enhver kopiering, reproduksjon eller gjengivelse av denne siden, helt eller delvis (tekst, lyd og bilder) er forbudt. Overtredelse av dette forbudet betegnes som forfalskning. Det må påregnes erstatningsansvar via sivilt søksmål mot forfalskneren.

Ved å bruke denne siden samtykker gjesten i å ha lest denne advarselen.

  INFOSTAB er ikke ansvarlig for innhold i andre sider du får tilgang til via denne siden. Lenkene som er implementert og brukt i INFOSTABs side; - til andre sider og/eller til personlige sider og generelt til tilgjengelig utstyr på internett, er ikke INFOSTABs ansvar.

Brukere av siden er inneforstått med at INFOSTAB ikke er ansvarlig for skade; - spesifisert eller uspesifisert, direkte eller indirekte, materiell eller immateriell eller spesiell, som et resultat av konsultasjon og/eller bruk av denne siden eller andre sider det er henvist til.


 I tillegg, INFOSTAB kan ikke holdes ansvarlig for bruk av tekst, lyd eller visuell informasjon som kan være innsamlet og i særdeleshet finansielle og komersielle tap, tap av program eller data i informasjonssystemer og forøvrig.

 I overensstemmelse med lov av 6. januar 1978 angående databearbeiding, filer og handlefrihet, er denne siden deklarert i henhold til Data-processing National Commission and Freedoms (CNIL).Copyright 2006 © INFOSTAB


  Mentions Légales