Seneste opdatering :
04/08/2022
   InfoStab  

Generelle forbehold

Denne hjemmeside tilhører INFOSTAB, hvis registrerede kontor ligger på adressen 11, Jacques Gruber Street, 54180 Heillecourt – France.

Brugen samt vedligeholdelsen af oplysninger på denne hjemmeside er underlagt fransk ret. Alle oplysninger er som beset, og der stilles ingen udtrykkelig eller stiltiende garanti for oplysningernes korrekthed. Der kan forekomme tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl.  Der skabes ingen aftalemæssig forpligtelse ved brugen af oplysningerne. Oplysningerne kan endvidere ændres uden varsel.

Alt indholdet (f. eks sider, scripts, ikoner, billeder eller lydeffekter) på denne hjemmeside  tilhører INFOSTAB. Hvilken som helst hel eller delvis gengivelse af denne hjemmeside er ikke tilladt. Overtrædelse af denne betingelse kan medføre, at overtræderen bliver retsforfulgt.

Brugen af hjemmesiden forudsætter brugerens kendskab til ovennævnte betingelser.

INFOSTAB er ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider, som er tilgængelig gennem denne hjemmeside. INFOSTAB påtager sig ingen ansvar for virkninger eller konsekvenser ved brugen af denne hjemmeside
 


  Mentions Légales