Posledná aktualizácia :
21/02/2024
Antiflogistikum   Hydrocortisone  
Papierové vrecko
Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Papierové vrecko
Stabilita farmaceutických prípravkov   Papierové vrecko   Stabilita farmaceutických prípravkov : Hydrocortisone     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Tablety 20 mg
Cortril®
Laktóza >> 1 g
23-27°C Chránené pred svetlom
12 Dní
4616


  Mentions Légales