Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Αντιφλεγμονώδες   Hydrocortisone  
Χάρτινη σακούλα
Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Χάρτινη σακούλα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Χάρτινη σακούλα   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Hydrocortisone     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Δισκία 20 mg
Cortril®
Λακτόζη >> 1 g
23-27°C Προστατεύετε από το φως
12 Ημέρα
4616


  Mentions Légales