Son güncelleme :
28/02/2024
Antienflamatuvar   Hydrocortisone  
Kağıt torba
Oral solüsyon / oral çözelti
Farmasötik preparatlar Kararlılığı Karışımlardaki stabilitesi Stabiliteyi etkileyen faktörler Uyumluluk Kaynaklar Pdf
   Kimyasal yapı   

Kağıt torba
Farmasötik preparatlar Kararlılığı   Kağıt torba   Farmasötik preparatlar Kararlılığı : Hydrocortisone     
Saklama kabı Origine Yardımcı madde Isı Saklama    Stabilite süresi Kaynaklar
Tabletler 20 mg
Cortril®
Laktoz >> 1 g
23-27°C Işıktan koruyunuz
12 Gün
4616


  Mentions Légales