Cập nhật lần cuối :
30/05/2024
Thuốc chống viêm   Hydrocortisone  
Túi giấy
Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Túi giấy
Tính ổn định của các chế phẩm   Túi giấy   Tính ổn định của các chế phẩm : Hydrocortisone     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Các viên nén 20 mg
Cortril®
Lactose >> 1 g
23-27°C Tránh ánh sáng
12 Ngày
4616


  Mentions Légales