Siste oppdatering :
21/02/2024
Antiinflammatorisk   Hydrocortisone  
Papirpose
Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Papirpose
Stabilitet av farmasøytiske preparater   Papirpose   Stabilitet av farmasøytiske preparater : Hydrocortisone     
Beholder Origine Hjelpestoff Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Tabletter 20 mg
Cortril®
Laktose >> 1 g
23-27°C Beskyttes mot lys
12 Dag
4616


  Mentions Légales