Последно актуализиране :
08/05/2024
Противовъзпалително средство   Hydrocortisone  
Хартиен плик
Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Хартиен плик
Стабилност на лекарствени препарати   Хартиен плик   Стабилност на лекарствени препарати : Hydrocortisone     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
таблетки 20 mg
Cortril®
Лактоза >> 1 g
23-27°C Защита от светлина
12 Ден
4616


  Mentions Légales