Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Vyhľadávanie kompatibilít   Vyhľadávanie kompatibilít  

Táto stránka vám umožňuje vyhľadávať kompatibility alebo nekompatibility medzi mnohými molekulami. Musíte si vybrať molekuly z rozbaľovacieho zoznamu a Stabilis overí všetky známe kompatibility a inkompatibility medzi týmito molekulami, 2 až 2, ako aj s infúznymi roztokmi (NaCl 0,9 %, Glukóza 5 %, parenterálna výživa atď. ).


Zlúčenina 1 : Zlúčenina 2 :
Zlúčenina 3 : Zlúčenina 4 :
Zlúčenina 5 : Zlúčenina 6 :
Zlúčenina 7 : Zlúčenina 8 :
Zlúčenina 9 : Zlúčenina 10 :
Zlúčenina 11 : Zlúčenina 12 :
Zlúčenina 13 : Zlúčenina 14 :
Zlúčenina 15 : Zlúčenina 16 :


  Mentions Légales