Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Αναζήτηση συμβατοτήτων   Αναζήτηση συμβατοτήτων  

Αυτή η σελίδα σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συμβατότητες ή ασυμβατότητες μεταξύ πολλών μορίων. Πρέπει να επιλέξετε τα μόρια από την αναπτυσσόμενη λίστα και το Stabilis θα επαληθεύσει όλες τις γνωστές συμβατότητες και ασυμβατότητες μεταξύ αυτών των μορίων, 2 έως 2, καθώς και με τα διαλύματα έγχυσης (NaCl 0,9%, Γλυκόζη 5%, παρεντερική διατροφή κ.λπ. ).


Συστατικό 1 : Συστατικό 2 :
Συστατικό 3 : Συστατικό 4 :
Συστατικό 5 : Συστατικό 6 :
Συστατικό 7 : Συστατικό 8 :
Συστατικό 9 : Συστατικό 10 :
Συστατικό 11 : Συστατικό 12 :
Συστατικό 13 : Συστατικό 14 :
Συστατικό 15 : Συστατικό 16 :


  Mentions Légales