Τελευταία ενημέρωση :
25/11/2023
Αναζήτηση συμβατοτήτων   Αναζήτηση συμβατοτήτων  

Η σελίδα αυτή σου επιτρέπει να αναζητήσεις συμβατότητες ή ασυμβατότητες μεταξύ διαφόρων μορίων. Μπορείς να εισάγεις τα επιστημονικά ή εμπορικά ονόματα και το Stabilis θα επιβεβαιώσει όλες τις γνωστές συμβατότητες και ασυμβατότητες μεταξύ των διαφόρων μορίων, 2 από 2, καθώς και των διαλυμάτων έγχυσης (NaCl 0.9%, Glucose 5%, παρεντερικής διατροφής, κλπ).


Συστατικό 1 : Συστατικό 2 :
Συστατικό 3 : Συστατικό 4 :
Συστατικό 5 : Συστατικό 6 :
Συστατικό 7 : Συστατικό 8 :
Συστατικό 9 : Συστατικό 10 :
Συστατικό 11 : Συστατικό 12 :
Συστατικό 13 : Συστατικό 14 :
Συστατικό 15 : Συστατικό 16 :


  Mentions Légales