Ostatnia aktualizacja :
30/05/2024
Szukaj zgodności   Szukaj zgodności  

Ta strona umożliwia wyszukiwanie kompatybilności lub niezgodności pomiędzy wieloma cząsteczkami. Należy wybrać cząsteczki z listy rozwijanej, a Stabilis zweryfikuje wszystkie znane zgodności i niezgodności pomiędzy tymi cząsteczkami, 2 do 2, a także z roztworami do infuzji (NaCl 0,9%, glukoza 5%, żywienie pozajelitowe itp.).


Związek 1 : Związek 2 :
Związek 3 : Związek 4 :
Związek 5 : Związek 6 :
Związek 7 : Związek 8 :
Związek 9 : Związek 10 :
Związek 11 : Związek 12 :
Związek 13 : Związek 14 :
Związek 15 : Związek 16 :


  Mentions Légales