Последно актуализиране :
18/07/2024
Потърсете съвместимост   Потърсете съвместимост  

Тази страница ви позволява да извършвате търсене на съвместимост или несъвместимост между множество молекули. Трябва да изберете молекулите от падащия списък и Stabilis ще провери всички известни съвместимости и несъвместимости между тези молекули, 2 към 2, както и с инфузионните разтвори (NaCl 0,9%, глюкоза 5%, парентерално хранене и др. ).


Състав / молекула 1 : Състав / молекула 2 :
Състав / молекула 3 : Състав / молекула 4 :
Състав / молекула 5 : Състав / молекула 6 :
Състав / молекула 7 : Състав / молекула 8 :
Състав / молекула 9 : Състав / молекула 10 :
Състав / молекула 11 : Състав / молекула 12 :
Състав / молекула 13 : Състав / молекула 14 :
Състав / молекула 15 : Състав / молекула 16 :


  Mentions Légales