Cập nhật lần cuối :
06/05/2021
Thuốc chống nấm   Griseofulvine  
Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Tương kỵ Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm   Dung dịch uống   Tính ổn định của các chế phẩm : Griseofulvine     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Khoảng thời gian Mục lục
Lọ nhựa Bột 3750 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 mL
2-8°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4408
Lọ nhựa Bột 3750 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 mL
20-25°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
4408

  Mentions Légales