Последно актуализиране :
06/05/2021
Противогъбично средство   Griseofulvine  
Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Библиография Pdf
   Химична структура  

Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати   Орален разтвор   Стабилност на лекарствени препарати : Griseofulvine     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност Библиография
Пластмасова бутилка Прах 3750 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 mL
2-8°C Защита от светлина
90 Ден
4408
Пластмасова бутилка Прах 3750 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 mL
20-25°C Защита от светлина
90 Ден
4408

  Mentions Légales