Siste oppdatering :
06/05/2021
Fungicid   Griseofulvine  
Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater   Mikstur   Stabilitet av farmasøytiske preparater : Griseofulvine     
Beholder Origine Hjelpestoff Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Plastflaske Pulver 3750 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 mL
2-8°C Beskyttes mot lys
90 Dag
4408
Plastflaske Pulver 3750 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 mL
20-25°C Beskyttes mot lys
90 Dag
4408

  Mentions Légales