Posledná aktualizácia :
06/05/2021
Antimykotikum   Griseofulvine  
Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Inkompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Perorálny roztok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Griseofulvine     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Plastová fľaša Prášok 3750 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 mL
2-8°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4408
Plastová fľaša Prášok 3750 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 mL
20-25°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4408

  Mentions Légales