Τελευταία ενημέρωση :
06/05/2021
Αντιμυκητικό   Griseofulvine  
Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Ασυμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Πόσιμο διάλυμα   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Griseofulvine     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια Βιβλιογραφία
Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 3750 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 mL
2-8°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4408
Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 3750 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 mL
20-25°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4408

  Mentions Légales