Cập nhật lần cuối :
26/09/2023
Thuốc hạ huyết áp   Clonidine hydrochloride  
Túi giấy
Dạng tiêm Dung dịch uống Viên nang
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Túi giấy
Tính ổn định của các chế phẩm   Túi giấy   Tính ổn định của các chế phẩm : Clonidine hydrochloride     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Các viên nén 200 µg
® = Catapres
Lactose >> 1000 µg
23-27°C Tránh ánh sáng
120 Ngày
4630


  Mentions Légales