Последно актуализиране :
11/08/2022
Антихипертензивно средство   Clonidine hydrochloride  
Хартиен плик
Инжекция/Инжекционен Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Хартиен плик
Стабилност на лекарствени препарати   Хартиен плик   Стабилност на лекарствени препарати : Clonidine hydrochloride     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност Библиография
таблетки 200 µg
® = Catapres
Лактоза >> 1000 µg
23-27°C Защита от светлина
120 Ден
4630


  Mentions Légales