Последно актуализиране :
24/05/2023
Антихипертензивно средство   Clonidine hydrochloride  
Хартиен плик
Инжекция/Инжекционен Капсула Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Хартиен плик
Стабилност на лекарствени препарати   Хартиен плик   Стабилност на лекарствени препарати : Clonidine hydrochloride     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
таблетки 200 µg
® = Catapres
Лактоза >> 1000 µg
23-27°C Защита от светлина
120 Ден
4630


  Mentions Légales