Posledná aktualizácia :
19/09/2022
Antihypertenzívum   Clonidine hydrochloride  
Papierové vrecko
Injekcia Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Papierové vrecko
Stabilita farmaceutických prípravkov   Papierové vrecko   Stabilita farmaceutických prípravkov : Clonidine hydrochloride     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Tablety 200 µg
® = Catapres
Laktóza >> 1000 µg
23-27°C Chránené pred svetlom
120 Dní
4630


  Mentions Légales