Siste oppdatering :
11/08/2022
Antihypertensiva   Clonidine hydrochloride  
Papirpose
Injeksjon Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Papirpose
Stabilitet av farmasøytiske preparater   Papirpose   Stabilitet av farmasøytiske preparater : Clonidine hydrochloride     
Beholder Origine Hjelpestoff Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Tabletter 200 µg
® = Catapres
Laktose >> 1000 µg
23-27°C Beskyttes mot lys
120 Dag
4630


  Mentions Légales