Cập nhật lần cuối :
18/07/2024
Bảng tương thích Y-site   Bảng tương thích Y-site  
Tạo bảng tương thích trang Y của riêng bạn cho các dịch vụ chăm sóc của bạn. Cho biết tên bệnh viện, tên dịch vụ chăm sóc, chọn các phân tử thường được sử dụng trong dịch vụ và nhấp OK. Bạn sẽ nhận được một bảng tương thích Y-site. Bảng này tính đến khả năng tương thích vật lý đối với việc sử dụng dịch truyền trong khoa chăm sóc. Không nên sử dụng nó để pha chế trước trong cùng một vật chứa vì tính ổn định hóa học của hầu hết các hỗn hợp chưa được xác minh.

Nhập tên bệnh viện của bạn


Nhập tên khoa liên quan:


Chọn một phân tử trong danh sách rồi nhấn nút (+)

Các phân tử lựa chọn:
  Mentions Légales