Posledná aktualizácia :
10/07/2024
Tabuľka kompatibilít pre inf. spojku Y    Tabuľka kompatibilít pre inf. spojku Y   
Vytvorte si pre svoje oddelenia vlastné tabuľky kompatibilít pre infúznu spojku Y. Zadajte názov zdravotníckeho zariadenia, názov oddelenia, vyberte liečivá často používané na tomto oddelení a stlačte OK. Získate tabuľku kompatibilít pre spojku Y. Táto tabuľka zohľadňuje fyzikálne kompatibility infúzií podávaných na vašom oddelení. Nemá sa používať na prípravu zmesí v spoločnom obale (vak, striekačka), pretože chemická stabilita väčšiny zmesí sa neoverovala.

Zadajte názov vášho zdravotníckeho zariadenia:


Zadajte názov oddelenia, ktorého sa tabuľka týka:


Zo zoznamu vyberte liečivo a stlačte tlačidlo (+)

Vybrané liečivá:
  Mentions Légales