Τελευταία ενημέρωση :
18/04/2024
Πίνακας Συμβατότητας Υ κέντρου   Πίνακας Συμβατότητας Υ κέντρου  
Δημιουργήστε τον δικό σας πίνακα συμβατότητας του Υ κέντρου για τις ανάγκες των δικών σας υπηρεσιών φροντίδας. Δηλώστε το όνομα του νοσοκομείου, το όνομα της υπηρεσίας, επιλέξτε τα μόρια που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην υπηρεσία και επιλέξτε ΟΚ. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε ένα εξατομικευμένο πίνακα ασυμβατότητας. Θα έχετε έναν πίνακα συμβατότητας του Υ κέντρου. Ο πίνακας αυτός λαμβάνει υπόψη τις φυσικές ασυμβατότητες για τη χορήγηση εγχύσεων στο τμήμα φροντίδας. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκ των προτέρων ανάμιξη σκευασμάτων στον ίδιο περιέκτη, επειδή η χημική σταθερότητα των περισσότερων μιγμάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Πληκτρολογήστε το όνομα του νοσοκομείου σας:


Πληκτρολογήστε την ιατρική πτέρυγα:


Επιλέξτε ένα μόριο από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο (+)

Επιλεγμένα μόρια:
  Mentions Légales