Posledná aktualizácia :
18/04/2024
Imunosupresívum   Tacrolimus  
Perorálny roztok
Injekcia Očná instilácia
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Perorálny roztok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Tacrolimus     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo Kapsuly 30 mg
Prograf®
OraPlus® / jednoduchý sirup (1:1) >> 60 ml
24-26°C Chránené pred svetlom
56 Dní
2436

Sklo Prášok 15 mg
® = ?
Polysorbát 80 3,24 µl
Oral Mix® >> 30 ml
25°C Chránené pred svetlom
90 Dní
3946

Sklo Kapsuly 15 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 30 ml
25°C Chránené pred svetlom
90 Dní
3946

Sklo Prášok 15 mg
® = ?
Polysorbát 80 3,24 µl
Oral Mix® >> 30 ml
5°C Chránené pred svetlom
90 Dní
3946

Sklo Kapsuly 15 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 30 ml
5°C Chránené pred svetlom
90 Dní
3946

Plastová fľaša Prášok 150 mg
® = ? (Fagron)
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
2-8°C Chránené pred svetlom
90 Dní
3846

Plastová fľaša Prášok 75 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
2-8°C Nešpecifikované
90 Dní
4177

Plastová fľaša Prášok 150 mg
® = ? (Fagron)
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
20-25°C Chránené pred svetlom
90 Dní
3846

Plastová fľaša Kapsuly 30mg
Prograf®
Voda na injekciu 5ml
OraPlus® / OraSweet® (1:1) >>30ml
23-26°C Chránené pred svetlom
120 Dní
2789

Plastová fľaša Kapsuly 30 mg
Prograf®
OraPlus® / jednoduchý sirup (1:1) >> 60 ml
24-26°C Chránené pred svetlom
56 Dní
2436

Injekčná striekačka Prášok 0,5 mg
® = ?
Polysorbát 80 1,08 µl
Oral Mix® >> 1 ml
25°C Chránené pred svetlom
90 Dní
3946

Injekčná striekačka Kapsuly 0,5 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 1 ml
25°C Chránené pred svetlom
90 Dní
3946

Injekčná striekačka Prášok 0,5 mg
® = ?
Polysorbát 80 1.08 µl
Oral Mix® >> 1 ml
5°C Chránené pred svetlom
90 Dní
3946

Injekčná striekačka Kapsuly 0,5 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 1 ml
5°C Chránené pred svetlom
90 Dní
3946

Novelia® Prášok 1 mg
Kolliphor EL® 80 mg
Etanol 23,8 µL
NaH2PO4 2,45 mg
Na2HPO4 0,181 mg
Hyaluronát sodný 7,35 mg
NaCl 0.9% >> 5 mL
2-8°C Nešpecifikované
270 Dní
4673
Novelia® Prášok 5 mg
Kolliphor EL® 400 mg
Etanol 119 µL
NaH2PO4 2,25 mg
Na2HPO4 0,167 mg
Hyaluronát sodný 6,75 mg
NaCl 0.9% >> 5 mL
2-8°C Nešpecifikované
270 Dní
4673

  Mentions Légales