Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Ανοσοκατασταλτικό   Tacrolimus  
Πόσιμο διάλυμα
Ενέσιμο Οφθαλμικές σταγόνες
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Πόσιμο διάλυμα   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Tacrolimus     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Ύαλος Κάψουλα 30 mg
Prograf®
OraPlus® / sirop simple (1:1) >> 60 ml
24-26°C Προστατεύετε από το φως
56 Ημέρα
2436

Ύαλος Σκόνη 15 mg
® = ?
Πολυσορβικό 80 3,24 µl
Oral Mix® >> 30 ml
25°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
3946

Ύαλος Κάψουλα 15 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 30 ml
25°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
3946

Ύαλος Σκόνη 15 mg
® = ?
Πολυσορβικό 80 3,24 µl
Oral Mix® >> 30 ml
5°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
3946

Ύαλος Κάψουλα 15 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 30 ml
5°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
3946

Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 150 mg
® = ? (Fagron)
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
2-8°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
3846

Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 75 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
2-8°C Απροσδιόριστο
90 Ημέρα
4177

Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 150 mg
® = ? (Fagron)
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
20-25°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
3846

Πλαστικό μπουκάλι Κάψουλα 30mg
Prograf®
Ύδωρ για ενέσιμα 5ml
OraPlus® / OraSweet® (1:1) >>30ml
23-26°C Προστατεύετε από το φως
120 Ημέρα
2789

Πλαστικό μπουκάλι Κάψουλα 30 mg
Prograf®
OraPlus® / sirop simple (1:1) >> 60 ml
24-26°C Προστατεύετε από το φως
56 Ημέρα
2436

Σύριγγα Σκόνη 0,5 mg
® = ?
Πολυσορβικό 80 1,08 µl
Oral Mix® >> 1 ml
25°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
3946

Σύριγγα Κάψουλα 0,5 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 1 ml
25°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
3946

Σύριγγα Σκόνη 0,5 mg
® = ?
Πολυσορβικό 80 1.08 µl
Oral Mix® >> 1 ml
5°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
3946

Σύριγγα Κάψουλα 0,5 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 1 ml
5°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
3946

Novelia® Σκόνη 1 mg
Kolliphor EL® 80 mg
Αιθανόλη 23,8 µL
NaH2PO4 2,45 mg
Na2HPO4 0,181 mg
Υαλουρονικό νάτριο 7,35 mg
NaCl 0.9% >> 5 mL
2-8°C Απροσδιόριστο
270 Ημέρα
4673
Novelia® Σκόνη 5 mg
Kolliphor EL® 400 mg
Αιθανόλη 119 µL
NaH2PO4 2,25 mg
Na2HPO4 0,167 mg
Υαλουρονικό νάτριο 6,75 mg
NaCl 0.9% >> 5 mL
2-8°C Απροσδιόριστο
270 Ημέρα
4673

  Mentions Légales