Cập nhật lần cuối :
09/12/2023
   InfoStab (thông tin về Stabilis)  

Infostab là một hiệp hội phi lợi nhuận của Pháp (luật năm 1901).

Hiệp hội xuất bản cơ sở dữ liệu quốc tế liên quan đến tính ổn định và khả năng tương thích của thuốc, Stabilis®, được dịch sang 30 ngôn ngữ.


  Mentions Légales