Τελευταία ενημέρωση :
10/07/2024
   InfoStab  

Η Infostab είναι μια γαλλική μη κερδοσκοπική ένωση (νόμος του 1901). Η ένωση δημοσιεύει μια διεθνή βάση δεδομένων σχετικά με τη σταθερότητα και τη συμβατότητα των φαρμάκων, Stabilis®, μεταφρασμένη σε 30 γλώσσες.


  Mentions Légales