Последно актуализиране :
16/06/2024
   InfoStab  

Infostab е френска асоциация с нестопанска цел (закон от 1901 г.).

Асоциацията публикува международна база данни за стабилността и съвместимостта на лекарствата Stabilis®, преведена на 30 езика.


  Mentions Légales