Последно актуализиране :
04/12/2023
Библиография   Библиография 4720  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : Nuzyra (amadacycline - Full prescribing infomation. Paratek Pharmaceuticals updated May 2021.
Референция : Paratek Pharmaceuticals 2021

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCalcium chloride Електролитен
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенOmadacycline
Инжекция/ИнжекционенCalcium glucoheptonate Електролитен
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенOmadacycline
Инжекция/ИнжекционенCalcium gluconate Електролитен
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенOmadacycline
Инжекция/ИнжекционенFolinate calcium Цитопротектор
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенOmadacycline
Инжекция/ИнжекционенLevofolinate calcium Цитопротектор
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенOmadacycline
Инжекция/ИнжекционенMagnesium chloride Електролитен
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенOmadacycline
Инжекция/ИнжекционенMagnesium sulfate Електролитен
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенOmadacycline
Инжекция/ИнжекционенOmadacycline Антибиотик
Стабилност на разтвори Не е уточнено NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 & 2 mg/mL 2-8°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 & 2 mg/mL 25°C Не е уточнено
24 Час
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенCalcium chloride
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенCalcium glucoheptonate
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенCalcium gluconate
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенFolinate calcium
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенLevofolinate calcium
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенMagnesium chloride
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенMagnesium sulfate

  Mentions Légales