Posledná aktualizácia :
06/06/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4720  
Typ : Laboratórium

Výskumné tímy :
Autori :
Titul : Nuzyra (amadacycline - Full prescribing infomation. Paratek Pharmaceuticals updated May 2021.
Référence : Paratek Pharmaceuticals 2021

Úroveň dôkazu : 
Údaje o stabilite od výrobcu
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaCalcium chloride Elektrolyt
Nezlučiteľný + InjekciaOmadacycline
InjekciaCalcium glucoheptonate Elektrolyt
Nezlučiteľný + InjekciaOmadacycline
InjekciaCalcium gluconate Elektrolyt
Nezlučiteľný + InjekciaOmadacycline
InjekciaFolinate calcium Cytoprotektívum
Nezlučiteľný + InjekciaOmadacycline
InjekciaLevofolinate calcium Cytoprotektívum
Nezlučiteľný + InjekciaOmadacycline
InjekciaMagnesium chloride Elektrolyt
Nezlučiteľný + InjekciaOmadacycline
InjekciaMagnesium sulfate Elektrolyt
Nezlučiteľný + InjekciaOmadacycline
InjekciaOmadacycline Antibiotikum
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 & 2 mg/mL 2-8°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 & 2 mg/mL 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Nezlučiteľný + InjekciaCalcium chloride
Nezlučiteľný + InjekciaCalcium glucoheptonate
Nezlučiteľný + InjekciaCalcium gluconate
Nezlučiteľný + InjekciaFolinate calcium
Nezlučiteľný + InjekciaLevofolinate calcium
Nezlučiteľný + InjekciaMagnesium chloride
Nezlučiteľný + InjekciaMagnesium sulfate

  Mentions Légales