Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Cancerläkemedel   Pembrolizumab  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Keytruda Argentina, Belgien, Chile, Ecuador, Förenta Staterna, Frankrike, Italien, Mexiko, Peru, Rumänien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Pembrolizumab     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Glas Ingen 25 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
3771
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 17-23°C Ljus
7 Dag
4334
Evidensnivå A+

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 2-8°C Ljus
7 Dag
4334
Evidensnivå A+

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 4°C Ej angiven
14 Dag
4786
Evidensnivå A+

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 4 mg/ml 25°C Ej angiven
7 Dag
4786
Evidensnivå A+

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 4 mg/ml 4°C Ej angiven
30 Dag
4786
Evidensnivå A+

Ej angiven NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 >> 10 mg/ml 2-8°C Ej angiven
96 Timma
3771
Tillverkarens stabilitetsuppgifter


  Mentions Légales