Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Protinádorová liečba   Pembrolizumab  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Keytruda Argentína, Belgicko, Čile, Ekvádor, Francúzsko, Mexiko, Nemecko, Peru, Rumunsko, Španielsko, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Pembrolizumab     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo Žiadny 25 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
3771
Údaje o stabilite od výrobcu

Polyolefín 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 17-23°C Za svetla
7 Dní
4334
Úroveň dôkazov A+

Polyolefín 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 2-8°C Za svetla
7 Dní
4334
Úroveň dôkazov A+

Polyolefín 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 4°C Nešpecifikované
14 Dní
4786
Úroveň dôkazov A+

Polyolefín 0,9% chlorid sodný 4 mg/ml 25°C Nešpecifikované
7 Dní
4786
Úroveň dôkazov A+

Polyolefín 0,9% chlorid sodný 4 mg/ml 4°C Nešpecifikované
30 Dní
4786
Úroveň dôkazov A+

Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 >> 10 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
96 Hodín
3771
Údaje o stabilite od výrobcu


  Mentions Légales