Zadnji put ažurirano :
16/06/2024
Lijek protiv karcinoma   Pembrolizumab  
Injekcija
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Keytruda Argentina, Belgija, Čile, Ekvador, Francuska, Italija, Meksiko, Njemačka, Peru, Rumunjska, S A D, Španjolska, Švicarska, Turska, Velika Britanija
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Pembrolizumab     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
čaša Nijedan 25 mg/ml 25°C Nespecifičan
24 Sat
3771
Podaci proizvođača o stabilnosti

Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 1 mg/ml 17-23°C Svjetlost
7 Dan
4334
Razina dokaza A+

Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 1 mg/ml 2-8°C Svjetlost
7 Dan
4334
Razina dokaza A+

Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 1 mg/ml 4°C Nespecifičan
14 Dan
4786
Razina dokaza A+

Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 4 mg/ml 25°C Nespecifičan
7 Dan
4786
Razina dokaza A+

Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 4 mg/ml 4°C Nespecifičan
30 Dan
4786
Razina dokaza A+

Nespecifičan NaCL 0,9% ili glukoza 1 >> 10 mg/ml 2-8°C Nespecifičan
96 Sat
3771
Podaci proizvođača o stabilnosti


  Mentions Légales