Viimane versioon :
16/06/2024
Vähiravimite   Pembrolizumab  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Keytruda Ameerika ühendriigid, Argentiina, Belgia, Ecuador, Hispaania, Itaalia, Maroko, Mehhiko, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Suurbritannia, Sveits, Tšiili, Türgi
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Pembrolizumab     
Konteiner Lahusti Kontsentratsioon Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Klaas Mitte ükski 25 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
24 Tund
3771
Tootja info stabiilsuse kohta

Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 1 mg/ml 17-23°C Valgus
7 Päev
4334
Tõenduspõhisuse tase A+

Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 1 mg/ml 2-8°C Valgus
7 Päev
4334
Tõenduspõhisuse tase A+

Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 1 mg/ml 4°C Pole täpsustatud
14 Päev
4786
Tõenduspõhisuse tase A+

Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 4 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
7 Päev
4786
Tõenduspõhisuse tase A+

Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 4 mg/ml 4°C Pole täpsustatud
30 Päev
4786
Tõenduspõhisuse tase A+

Pole täpsustatud NaCl 0,9% või glükoos 5% 1 >> 10 mg/ml 2-8°C Pole täpsustatud
96 Tund
3771
Tootja info stabiilsuse kohta


  Mentions Légales