Poslední aktualizace :
16/06/2024
Rakovina drog   Pembrolizumab  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy Pdf

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Keytruda äpanÏlsko, Argentina, Belgie, Chile, Ekvádor, Francie, Itálie, Mexiko, NÏmecko, Peru, Rumunsko, Švýcarsko, Turecko, USA, Velká Británie
Stabilita roztoků   Injekce   Stabilita roztoků : Pembrolizumab     
Obal RozpouötÏdlo Koncentrace Teplota Uchovávání Trvání stability Odkazy
Sklo Žádné 25 mg/ml 25°C Nespecifikováno
24 Hodina
3771
Údaje o stabilitě od výrobce

Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 1 mg/ml 17-23°C SvÏtlo
7 Den
4334
Úroveň zkoušky A+

Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 1 mg/ml 2-8°C SvÏtlo
7 Den
4334
Úroveň zkoušky A+

Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 1 mg/ml 4°C Nespecifikováno
14 Den
4786
Úroveň zkoušky A+

Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 4 mg/ml 25°C Nespecifikováno
7 Den
4786
Úroveň zkoušky A+

Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 4 mg/ml 4°C Nespecifikováno
30 Den
4786
Úroveň zkoušky A+

Nespecifikováno NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 1 >> 10 mg/ml 2-8°C Nespecifikováno
96 Hodina
3771
Údaje o stabilitě od výrobce


  Mentions Légales