Последно актуализиране :
16/06/2024
противораково лекарство   Pembrolizumab  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Keytruda Аржентина, Белгия, Великобритания, Германия, Еквадор, Испания, Италия, Мексико, Перу, Румъния, Съединени Американски щати / САЩ, Турция, Франция, Чили, Швейцария
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Pembrolizumab     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло Няма 25 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
3771
Данни за стабилност на производителя

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 17-23°C Светлина
7 Ден
4334
Степен на доказаност A+

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 2-8°C Светлина
7 Ден
4334
Степен на доказаност A+

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 4°C Не е уточнено
14 Ден
4786
Степен на доказаност A+

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 4 mg/ml 25°C Не е уточнено
7 Ден
4786
Степен на доказаност A+

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 4 mg/ml 4°C Не е уточнено
30 Ден
4786
Степен на доказаност A+

Не е уточнено NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 >> 10 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
96 Час
3771
Данни за стабилност на производителя


  Mentions Légales