Последно актуализиране :
09/04/2024
противораково лекарство   Methotrexate sodium  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Abitrexate Южноафриканска република / ЮАР
Antifolan Румъния
Artrait Аржентина
Bendatrexat Германия
Biometrox Бразилия
Ebetrex Швейцария
Ebetrexate Австрия
Emthexat Турция
Emthexate Белгия, Испания, Холандия, Южноафриканска република / ЮАР
Ledertrexate Белгия, Люксенбург, Мароко, Франция
Maxtrex Великобритания
Metex Германия, Норвегия
Methoblastin Южноафриканска република / ЮАР
Methotrexamed Германия
Methotrexate Франция
Metoject Великобритания, Дания, Испания, Финландия, Франция, Холандия, Чили, Швейцария, Швеция
Metotrexato Чили
Trexan Финландия
Trexat Германия
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Methotrexate sodium     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,36 mg/ml 23°C Защита от светлина
72 Час
1501
Степен на доказаност A

Стъкло NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,36 mg/ml 4°C Защита от светлина
72 Час
1501
Степен на доказаност A

Стъкло Sodium chloride 0,9% 1,25 & 12,5 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
105 Ден
110
Степен на доказаност A

Стъкло Sodium chloride 0,9% 2,5 mg/ml 25°C Светлина
7 Ден
739
Жокер

Стъкло Ринтер лактат 2,5 mg/ml 25°C Светлина
7 Ден
739
Жокер

Стъкло Разтров на Елиот 2 mg/ml 23°C Не е уточнено
48 Час
31
Жокер

Стъкло Разтров на Елиот 2 mg/ml 4°C Не е уточнено
48 Час
31
Жокер

Стъкло Разтров на Елиот 2,5 mg/ml 25°C Светлина
7 Ден
739
Жокер

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,225 mg/ml 4°C Защита от светлина
30 Ден
162
Степен на доказаност C

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,36 mg/ml 23°C Защита от светлина
72 Час
1501
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,36 mg/ml 4°C Защита от светлина
72 Час
1501
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,5 mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
859
Степен на доказаност C

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 24 mg/ml 4°C Защита от светлина
30 Ден
162
Степен на доказаност C

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 0,1 & 1 & 20 mg/ml -20°C Защита от светлина
84 Ден
1021
Степен на доказаност C

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1,25 & 12,5 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
105 Ден
110
Степен на доказаност A

Полиетилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,36 mg/ml 21°C-22°C Не е уточнено
48 Час
1520
Данни за стабилност на производителя

Полиетилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,36 mg/ml 23°C Защита от светлина
72 Час
1501
Степен на доказаност A

Полиетилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,36 mg/ml 4°C Защита от светлина
72 Час
1501
Степен на доказаност A

Полиетилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,36 mg/ml 4°C Не е уточнено
48 Час
1520
Данни за стабилност на производителя

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,2 mg/ml 23-27°C Защита от светлина
28 Ден
3980
Степен на доказаност A

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 23-27°C Защита от светлина
28 Ден
3980
Степен на доказаност A

Полиолефин Glucose 5% 0,2 mg/ml 23-27°C Защита от светлина
3 Ден
3980
Степен на доказаност A

Полиолефин Glucose 5% 20 mg/ml 23-27°C Защита от светлина
28 Ден
3980
Степен на доказаност A

шприц полипропилен Вода за инжекции 50 mg/ml 25°C Защита от светлина
70 Ден
1155
Степен на доказаност C

шприц полипропилен Разтров на Елиот 2 mg/ml 23°C Не е уточнено
48 Час
31
Жокер

шприц полипропилен Разтров на Елиот 2 mg/ml 4°C Защита от светлина
48 Час
31
Жокер

шприц полипропилен Няма 2,5 mg/ml 25°C Защита от светлина
7 Ден
1469
Степен на доказаност C

шприц полипропилен Няма 2,5 mg/ml 4°C Защита от светлина
7 Ден
1469
Степен на доказаност C

шприц полипропилен Няма 25 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
84 Ден
3670
Степен на доказаност A+

шприц полипропилен Няма 25 & 100 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
14 Ден
4578
Степен на доказаност A

шприц полипропилен Няма 25 & 100 mg/ml 21°C Защита от светлина
14 Ден
4578
Степен на доказаност A


  Mentions Légales