Senaste uppdateringen :
10/07/2024
Andningsstimulerande medel   Doxapram hydrochloride  
injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Caropram Indien
Dopram Belgien, Danmark, Finland, Förenta Staterna, Frankrike, Grekland, Iran, Irland, Nederländerna, Norge, nya Zeeland, Storbritannien, Tyskland
Doxapram Förenta Staterna, Irland, Storbritannien
Lösningars stabilitet   injektion   Lösningars stabilitet : Doxapram hydrochloride     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Spruta polypropen Glukos 5 % 2.5 mg/ml 25°C Ljus
36 Timma
3723
Evidensnivå C

Spruta polypropen Glukos 5 % 8 mg/ml 25°C Ljus
24 Timma
3723
Evidensnivå C


  Mentions Légales