Siste oppdatering :
10/07/2024
Respirasjonsstimulerende middel   Doxapram hydrochloride  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Caropram India
Dopram Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Iran, Irland, Nederland, New Zealand, Norge, Storbritannia, Tyskland, USA
Doxapram Irland, Storbritannia, USA
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Doxapram hydrochloride     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 2.5 mg/ml 25°C Lys
36 Tid
3723
Bevisgrad C

Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 8 mg/ml 25°C Lys
24 Tid
3723
Bevisgrad C


  Mentions Légales