Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Stimulans dychu   Doxapram hydrochloride  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Caropram India
Dopram Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Irán, Írsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Doxapram Írsko, Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Doxapram hydrochloride     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 2.5 mg/ml 25°C Za svetla
36 Hodín
3723
Úroveň dôkazov C

Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 8 mg/ml 25°C Za svetla
24 Hodín
3723
Úroveň dôkazov C


  Mentions Légales