Zadnji put ažurirano :
08/05/2024
Dišni stimulatori   Doxapram hydrochloride  
Injekcija
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Caropram Indija
Dopram Belgija, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Iran, Irska, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Novi Zeland, S A D, Velika Britanija
Doxapram Irska, S A D, Velika Britanija
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Doxapram hydrochloride     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
špric polipropilen Glukoza 5% 2.5 mg/ml 25°C Svjetlost
36 Sat
3723
Razina dokaza C

špric polipropilen Glukoza 5% 8 mg/ml 25°C Svjetlost
24 Sat
3723
Razina dokaza C


  Mentions Légales